Оваа награда е од особено значење за сите нас кои изминатава година и пол посветено работиме за да го направиме Парк Хотел и Спа единствен хотел во регионот со врвна услуга по највисоки светски стандарди кои потикнуваат развој во угостителството во Македонија.
Ви благодариме Story и ви посакуваме многу успех во работењето во Македонија.

This award is especially important for all of us that have been working hard for the past year and a half to make Park Hotel and Spa the only hotel in the region with top service by the highest world standards that encourage development in the hotel business in Macedonia.
Thank you “Story” and we wish you a lot of success working in Macedonia.