Parkland Hospitality објавува отворен работен оглас за хаус мајстор. Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат согласно на условите и параметрите во огласот.